Terug Hulp nodig
300 keer bekeken

Vermoeden van vergunning

Vermoeden van vergunning

Op donderdag 21 september geeft onze juridisch specialist omgevingsrecht Els Pissierssens een gratis webinar over het vermoeden van vergunning en de vergunningsplicht doorheen de tijd.

Waar gaat het webinar over?

De vergunningsplicht kent een aantal mijlpalen. Zo bestaat de vergunningsplicht voor stedenbouwkundige handelingen sinds 1962. Deze voor functiewijzigingen sinds 1984 en voor het wijzigen van het aantal woongelegenheden sinds 2000. Hoe zit het dan met handelingen aan gebouwen voor deze data? Wanneer gelden de vermoedens van vergunning? Zijn er uitzonderingen?

Op deze vragen krijgt u op het webinar Vermoeden van vergunning een antwoord.

Tijdens het webinar komen aan bod:

   •   het weerlegbaar en onweerlegbaar vermoeden van vergunning van bestaande constructies
   •   
de vergund geachte functiewijzigingen en wijzigingen van het aantal woongelegenheden
   •   
de opname in het vergunningenregister

Het webinar duurt ongeveer 30 minuten en is hoofdzakelijk gericht op de omgevingsambtenaar.

donderdag

21

september 2023

Dit webinar heeft al plaatsgevonden, u dient ingelogd te zijn om het terug te kijken.