Filter webinarsSluit filter
Log in voor een compleet overzicht van alle webinars
183 keer bekeken

Het openbaar onderzoek in de vergunningsprocedure

Het openbaar onderzoek biedt de mogelijkheid voor burgers, organisaties en andere belanghebbenden om hun standpunten en bezwaren kenbaar te maken over het voorgenomen project. Het is dan ook een belangrijk instrument dat participatie waarborgt en de gevolgen voor de omgeving blootlegt. Toch is het niet altijd even eenvoudig. Wanneer is het openbaar onderzoek precies (opnieuw) nodig? En hoe handel je de ...

Datum:
Duur: 30 minuten
294 keer bekeken

Vermoeden van vergunning

Vermoeden van vergunning

Op donderdag 21 september geeft onze juridisch specialist omgevingsrecht Els Pissierssens een gratis webinar over het vermoeden van vergunning en de vergunningsplicht doorheen de tijd.

Waar gaat het webinar over?

De vergunningsplicht kent een aantal mijlpalen. Zo bestaat de vergunningsplicht voor stedenbouwkundige handelingen sinds 1962. Deze voor functiewijzigingen sinds 1984 en voor het wijzigen van het aantal woongelegenheden sinds ...

Datum:
Duur: 30 minuten
308 keer bekeken

Webinar gemeentewegen

Dit webinar geeft een handig overzicht van alle do’s en don’ts voor gemeenten op het vlak van gemeentewegen. Er zal onder andere worden stilgestaan bij de oorspronkelijke buurtwegenwet en waarom deze vandaag de dag nog steeds relevant is. Tijdens dit webinar zal ook worden gekeken naar het rooilijnplan als instrument dat in principe bepalend is voor de ligging van gemeentewegen. ...

Datum:
Duur: 30 minuten
266 keer bekeken

De verkavelingsvergunningsplicht

De verkavelingsvergunningsplicht

Op donderdag 16 maart geeft onze juridisch specialist omgevingsrecht Jona Martens een gratis webinar over de verkavelingsvergunningsplicht.

 

 

Waar gaat het webinar over?

De definitie van de verkaveling(svergunningsplicht) is er een om “u” tegen te zeggen. Er gelden verschillende complexe criteria. Bovendien brengt ook de rechtspraak regelmatig nuances aan. Niet eenvoudig voor de omgevingsambtenaar om doeltreffend met deze figuur aan de slag te gaan. Tijdens ...

Datum:
Duur: 1 uur
240 keer bekeken

Omgevingshandhaving: misdrijven in het omgevingsrecht

Omgevingshandhaving: misdrijven in het omgevingsrecht

Op donderdag 24 november geeft onze juridische expert Els Pissierssens een gratis webinar over omgevingshandhaving en misdrijven in het omgevingsrecht.

 

 

Waar gaat het webinar over?

Tijdens het webinar Omgevingshandhaving: Misdrijven in het omgevingsrecht staat juridisch expert Els Pissierssens stil bij de basis van de omgevingshandhaving.  

Zij beantwoordt onder meer de volgende vragen aan de hand van praktijkvoorbeelden:
•   Wat zijn stedenbouwkundige en ...

Datum:
Duur: 30 minuten
159 keer bekeken

Rechtsbescherming in het omgevingsrecht

Rechtsbescherming in het omgevingsrecht

Op donderdag 15 september heeft onze juridische expert Yannick Smeets een gratis webinar over rechtsbescherming in het omgevingsrecht.

 

 

Waar gaat het webinar over?

Tijdens het webinar Rechtsbescherming in het Omgevingsrecht beantwoordt juridisch expert Yannick Smeets de volgende vragen:
•   Kan een gemeente een vernietigingsberoep indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb)?
•   Moet de gemeente een belang hebben bij zulke beroepen?
•  ...

Datum:
Duur: 30 minuten
397 keer bekeken

Omgevingsrecht en openbaarheid van bestuur

Omgevingsrecht en openbaarheid van bestuur

Op donderdag 9 juni geeft onze juridische expert Laura een gratis (online) webinar over openbaarheid van bestuur.

 

 

Waar gaat het webinar over?

Tijdens het webinar Omgevingsrecht en Openbaarheid van Bestuur beantwoordt Laura onder meer de volgende vragen:
•   Welk document uit een vergunningsdossier mag een gemeente openbaar maken?
•   Op welke gronden kan inzage in een bezwaarschrift geweigerd worden?
•   Wat met auteursrechtelijk ...

Datum:
Duur: 30 minuten
295 keer bekeken

Basisrechten voor zonevreemde constructies

Op donderdag 24 maart geeft onze juridisch specialist Jona Martens, een gratis (online) webinar.

Waar gaat het webinar over?
De zonevreemde basisrechten, het welkbekende afwijkingsregime voor zonevreemde constructies. Voor sommigen lijkt het regime soms wel een kast te zijn volgestouwd met snoepgoed. Maar in werkelijkheid blijkt dat snoep toch eerder bitter te zijn van nasmaak. Tijdens het webinar gaat een van de juristen van ...

Datum:
Duur: 30 minuten
311 keer bekeken

Het vrijstellingsbesluit en handelingen in, aan en bij woningen

Het vrijstellingsbesluit en handelingen in, aan en bij woningen

Op donderdag 20 januari geeft onze juridisch specialist Els Pissierssens, een gratis (online) webinar.

Waar gaat het webinar over?
Waaraan moet een handeling in, aan of bij een woning voldoen om vrijgesteld te zijn van de vergunningsplicht? Tijdens deze webinar bespreekt een van de juristen van Schulinck Omgevingsrecht aan de hand van enkele voorbeelden de algemene en bijzondere toepassingsvoorwaarden van het Vrijstellingsbesluit.

De ...

Datum:
Duur: 30 minuten