Squla bereikt honderden ouders met ouderavond webinars

Online learning organisatie Squla laat zien hoe u webinars kunt inzetten om op zeer efficiënte en effectieve wijze in contact te treden met een specifieke doelgroep. In een serie van vier webinars, worden ouders van kinderen uit het basisonderwijs via een online ouderavond geïnformeerd over de ontwikkelingen in het leerjaar van hun kind. 

Op een vaste dag en tijd, komt er elke week een nieuwe doelgroep aan bod. De kick of van de serie webinars is in de eerste schoolweek van het nieuwe jaar, direct na de kerstvakantie, en start met de ouders van leerlingen uit groep 7 en 8. De weken erop volgen de ouderavonden van leerlingen uit respectievelijk groep 5 en 6, 3 en 4, 1 en 2. Uiteraard kunnen de live webinars ook na afloop on demand worden teruggekeken.

Doelstelling
Externe communicatie, productpromotie en verkoop zijn de belangrijkste doelstellingen voor Squla om webinar technologie in te zetten als online communicatiemiddel. Met de webinars bereikt de opleider een zeer omvangrijke groep ouders met een grote informatiebehoefte. Via deze weg vergroot de doelgroep van Squla haar kennis over het product. Het resultaat is klant uitbouw; intensiever gebruik van het product en vergroting van de doelgroep.

Over Squla
Squla is een online leeromgeving waar kinderen uit groep 1 t/m 8 spelenderwijs kunnen oefenen met de stof van alle basisschool vakken. Al bijna honderdduizend kinderen oefenen thuis met de online games en quizzen van Squla. Ouders hebben een eigen account om met hun kind mee te kunnen kijken, hen aan te moedigen en de voortgang te volgen.

Serie webinars