Nieuws

ROI en Webinars

RO-wat? Rendement op investering of Return on investment, betekent het letterlijk. Het is een veelgebruikte term om aan te duiden of het zin heeft om uw marketingbudget te spenderen aan bepaalde tools of kanalen, of niet. Waaronder bijvoorbeeld webinars. Want een webinar organiseren vraagt om een bepaalde investering. Een investering in tijd en in geld. Is dat het waard? En hoe bepaalt u dat precies?

Data
Om hierop een antwoord te kunnen geven, is het belangrijk om de waarde van data in te zien. Alle marketing- en wervingsactiviteiten die u normaal gesproken doet zijn niet allemaal even effectief, toch? Denk aan al die nieuwsbrieven, (video)banners hier of daar, tv spots of zelfs nog de oude vertrouwde mailing per post. Bij OnlineSeminar merken we in ieder geval dat steeds meer van onze klanten hun vraagtekens zetten bij de toegevoegde waarde van hun acties, wanneer ze het effect er van niet kunnen meten.

Maar hoe meet u nu eigenlijk een positief of negatief effect? Allereerst is het hierin van groot belang dat u helder voor ogen heeft wat u doel is. Een webinar is namelijk een middel om een doel te bereiken, nooit een doel op zich. Daarnaast is het goed om duidelijk te hebben wanneer u tevreden bent. Aan de hand van die antwoorden, kunt u vervolgens slim en tactisch alles uit uw webinar halen wat er in zit.

OnlineSeminar
Met behulp van data is alles te monitoren en te analyseren. Veel organisaties maken gebruik van allerlei systemen die hen helpen bij het in kaart brengen van processen, resultaten en het maken van beslissingen. Om het effect van een webinar van OnlineSeminar te meten, is niet nog een apart systeem nodig. Onze tool houdt namelijk álles voor u bij: wie zijn de deelnemers, hoe komen ze op uw webinar terecht, hoe actief was hun deelname, zijn ze uiteindelijk geconverteerd? Kortom; na het webinar weet u al direct voor u of uw klant of het webinar een positief rendement op investering was.

Tijd
Ook bij webinars kost het tijd, om te kunnen concluderen of het de investering waard was. Denk aan reeksen webinars, of interactieve on demand webinars die duurzame content bevatten en lange tijd waardevolle data kunnen generen. Dit kan op lange termijn en op verschillende manieren gemonitord worden. Er zijn verschillende niveaus om te monitoren. Bij OnlineSeminar kan dat op webinar niveau, op gebruikersniveau en zelfs op bedrijfsniveau!

Wanneer het doel duidelijk is, de succesfactor helder is geformuleerd en de middelen er zijn om het webinar zo effectief mogelijk in te richten, kunt u de best passende strategie uitkiezen om het beoogde resultaat te behalen.

Meer informatie over webinars en ROI? Neem gerust eens contact met ons op.
De account managers van OnlineSeminar denken graag met u mee.

0 Comments

Categories: Algemeen nieuws, Webinar tipsNumber of views: 81

Tags: