Interactieve online lezing met UMC Utrecht webinar

UMC Utrecht organiseert online lezingen waarvoor zij het webinar platform van OnlineSeminar inzetten. Algemeen publiek, patiënten, huisartsen, specialisten en andere geïnteresseerden kunnen zich op deze wijze laten informeren over bepaalde ziektebeelden en de laatste medische ontwikkelingen.

Genetische testen bij een kinderwens: wat kan er? Hoe ver willen we gaan?
Maandag 27 november jongstleden was er een online lezing via het OnlineSeminar webinar platform waar werd gesproken over de mogelijkheden voor genetische testen bij een kinderwens, zowel voor als tijdens de zwangerschap.

Klinisch geneticus Klaske Lichtenbelt sprak over de toepassingen van genetische testen in de dagelijkse praktijk. Welke testen zijn er en hoe worden die in de huidige zorg voor mensen met een kinderwens ingezet?

Hoogleraar Medische Ethiek Annelien Bredenoord besprak de ethische vraagstukken die bestaande en mogelijk nieuwe genetische technieken oproepen; van NIPT tot embryoselectie. Wat willen we wel of niet weten? En hoe ver zijn we bereid te gaan voor een gezond kind?

Webinar UMC Utrecht over genetische testen bij een kinderwens

Korte presentatie met ruimte voor veel vragen
UMC Utrecht koos voor een webinar met een korte presentatie om deelnemers zoveel mogelijk de gelegenheid te geven vragen te stellen. Hier werd door de kijkers volop gebruik van gemaakt.

Onderwerpen die aan het bod kwamen tijdens de presentatie en bij het beantwoorden van vragen:

  • Bepalen van het risico op een kind met een genetische aandoening
  • Combinatietest en NIPT, echo
  • Hoever ga je in het aanbieden van prenatale diagnostiek
  • DNA-onderzoek
  • Embryoselectie (PGD)
  • Specifieke genafwijkingen
  • Uitbreiding mogelijkheden maakt het niet per se makkelijker.
  • Risico’s van de testen
  • Gen modificatie waar houdt het op?
  • Dragerschap test

Naast de presentatie werden er ook poll-vragen gesteld aan de kijkers waardoor de organisator van het webinar inzicht kreeg in welk publiek aanwezig was.

Wilt u ook een interactieve online lezing organiseren met veel ruimte voor vragen?

Neem contact met ons voor meer informatie.