De aandeelhoudersvergadering van de toekomst

Past de algemene vergadering van aandeelhouders, ook wel ‘AVA’ of ‘aandeelhoudersvergadering’ genoemd, zoals wij deze van oudsher kennen nog wel bij de onderneming van de 21e eeuw?

Het is een belangrijk orgaan binnen iedere besloten of naamloze vennootschap, dat richting aan de onderneming geeft en bij belangrijke besluiten instemming moet verlenen. Aandeelhouders komen van heinde en verre bij elkaar om deze jaarlijkse vergadering bij te wonen en hun stem uit te brengen.

Toch is de tendens dat een steeds kleiner deel van de aandeelhouders ook daadwerkelijk fysiek aanwezig is. Veel ondernemingen vragen zich dan ook af of de organisatie van een dergelijk vaak kostbaar evenement nog wel past in het huidige tijdsbeeld. Zou een webinar wellicht het fysieke evenement kunnen vervangen?

OnlineSeminar, De NFGD (Nederlandse Film en Geluids Dienst) en branchevereniging Nevir (Nederlandse Vereniging voor Investor Relations) hebben de handen ineengesloten om dit belangrijke vraagstuk onder de loep te nemen. De partners doen dit middels een webinar. Vanaf de beursvloer bij Euronext in Amsterdam presenteren experts hun visie op de AVA van de toekomst.

Wilt u meediscussiëren? Schrijft u zich dan nu in!

Programma

Datum: 21 februari
Tijd: 10.00 - 11.30 uur
Presentatie: Charles Groenhuijsen, journalist, spreker en schrijver

Sprekers