Terug Hulp nodig

Werkbaar werk: rol voor HR

Werkbaar werk: rol voor HR

“Werkbaar werk” is een thema dat de laatste jaren op de agenda van meerdere HR-diensten is komen te staan. Niet alleen onder impuls van een door de overheid voorziene stimulerende maatregelen, maar in de eerste plaats omwille van een belangrijke bezorgdheid voor een langduriger, duurzame inzetbaarheid van het eigen personeel. De vaststelling is evenwel dat discussies hierover binnen organisaties snel ‘blijven hangen’ in discussies rond zeer concrete situaties. Want: werkbaar werk is toch vooral individueel bepaald? In dit webinar zoomen we in op hoe dit kan overstegen worden en kan toegewerkt worden naar een meer algemeen beleid. We belichten in het bijzonder ook verder de rol van HR hierbij.  

Voor wie is dit webinar bedoeld?

Voor HR-medewerkers die werkbaar werk op de agenda willen zetten van hun HR-beleid.  

Wat mag je verwachten?

- Je krijgt zicht de op de context van ‘werkbaar werk’;

- Je krijgt inzicht in de kernaspecten van dit thema (link naar welzijn, motivatie, retentie,…);

- Je kan een eerste stap maken om toe te werken naar een beleid rond ‘werkbaar werk’.  

Wie kan dit webinar (kosteloos) volgen ?

Het webinar kan kosteloos gevolgd worden door werknemers uit volgende sectoren : metaalverwerkende en technologische industrie (PC 209), chemische sector (PC 116 of 207), de confectiesector (PC 215 of  PC 109), erkende controleorganismen (PC 219), textielsector (PC 120 of 214). Voor deelnemers uit de voedingshandel (PC 119), voedingsindustrie (PC 118 of 220), de audiovisuele sector (PC 227), de filmproductie (PSC 303.01) kan een beperkt inschrijvingsgeld aangerekend worden. Informeer bij het vormingsfonds Alimento of Mediarte. Het inschrijvingsgeld voor deelnemers uit andere sectoren dan deze hierboven vermeld bedraagt 125 euro.

Docent : Maarten Andriessen

Maarten Andriessen is al 20 jaar gepassioneerd bezig met het mee vormgeven van de afstemming tussen mens en organisatie. Hij combineert hierbij zijn ervaringen uit twee werelden: de academische wereld, waarin hij als onderzoeker actief is én de bedrijfswereld, waarvan hij als ondernemer en organisatieadviseur de realiteit kent. Vanuit de interesse in wat mensen drijft en bezielt, gaat Maarten op zoek naar de essentie daarvan. Thema’s als motivatie, organisatiegedrag, samenwerken, … liggen hem dan ook nauw aan het hart. Hij laat het daarbij niet bij enkele mooie inzichten, maar wil inspireren tot actie. Ook in dit webinar.

vrijdag

5

februari 2021

Dit webinar heeft al plaatsgevonden, u dient ingelogd te zijn om het terug te bekijken.

powered by Online Seminar