Terug Hulp nodig

Loopbaangesprekken voeren met werknemers

Loopbaangesprekken voeren met werknemers

Als leidinggevende of HR-medewerker sta je mee in voor het welzijn van de werknemers op de werkvloer. Daarbij hoort ook dat je zicht hebt op hun huidige en toekomstige loopbaanwensen. Zeker als je weet dat omwille van de spanning op de arbeidsmarkt, talent schaars zal worden. Goede werknemers tevreden én binnen de organisatie houden zal een steeds belangrijker uitdaging worden.

Dat vergt onder andere vaardigheden op het vlak van voeren van loopbaangesprekken. Maar ook een antwoord op de vraag of je als leidinggevende je medewerkers moet ondersteunen bij het in handen nemen van hun loopbaan, en zo ja, hoe je dit dan best aanpakt? Stimuleer je zelfsturing en ondernemerschap in jouw team (en de organisatie)? Dit webinar brengt je alvast enkele inzichten bij en gaat de discussie hierover aan.

 

Voor wie is dit webinar bedoeld?

Dit webinar is bedoeld voor al wie nu of in de toekomst zelf loopbaangesprekken zal moeten voeren of begeleiden: leidinggevenden, HR personeel, loopbaancoaches, interne vertrouwenspersonen,…

 

Wat mag je verwachten ?

Dit webinar heeft als doelstelling om een breder kader aan te reiken over het voeren van loopbaangesprekken samen met een aantal praktische tools en oefeningen, die je tijdens die gesprekken kan gebruiken.

 

Thema’s die aan bod komen:

• Wat is een loopbaangesprek en hoe verhoudt zich dit tot de HR cyclus? Wat is jouw rol hierin?

• Wanneer moet een loopbaangesprek gevoerd worden?

       ◦ Signalen die erop wijzen dat een loopbaangesprek op zijn plaats is

• Wat zijn de randvoorwaarden voor een goed loopbaangesprek?

      ◦ Basishouding 

      ◦ Goede en minder goede vraagtechnieken

      ◦ Omgeving en context

      ◦ Cultuur en structuur van de organisatie

• Welke thema’s kunnen aan bod komen in een loopbaangesprek?

• Concrete oefeningen en tools die je kan gebruiken tijdens het gesprek of als voorbereiding kan meegeven

       ◦ sjablonen en opdrachten worden ter beschikking gesteld na afloop van het webinar

       ◦ Loopbaanankers van Schein

       ◦ Techniek van jobcrafting

       ◦ …

• Opvolging en verankering van een loopbaangesprek

• Concrete praktijkvoorbeelden van loopbaanvragen en een mogelijke aanpak

 

Wie kan dit webinar (kosteloos) volgen ?

Het webinar kan kosteloos gevolgd worden door werknemers uit volgende sectoren : de metaalverwerkende en technologische industrie (PC 209), de chemische sector (PC 116 of 207), de sector van het aanvullend paritair comité voor bedienden (PC 200 – Cevora), de confectiesector (PC 215 of  PC 109), de erkende controleorganismen (PC 219), de textielsector (PC 120 of 214).

Voor deelnemers uit de voedingshandel (PC 119), voedingsindustrie (PC 118 of 220), de audiovisuele sector (PC 227), de filmproductie (PSC 303.01) kan een beperkt inschrijvingsgeld aangerekend worden. Informeer bij het vormingsfonds Alimento of Mediarte.

Het inschrijvingsgeld voor deelnemers uit andere sectoren dan deze hierboven vermeld bedraagt 125 euro.

 

Docent : Vanessa Almeida

vrijdag

11

december 2020

Dit webinar heeft al plaatsgevonden, u dient ingelogd te zijn om het terug te bekijken.

powered by Online Seminar