Terug Hulp nodig

Loopbaangesprekken voeren (met impact)

Loopbaangesprekken voeren (met impact)

Als leidinggevende of HR-medewerker sta je mee in voor het welzijn van de werknemers op de werkvloer. Daarbij hoort ook dat je zicht hebt op hun huidige en toekomstige loopbaanwensen. Zeker als je weet dat omwille van de spanning op de arbeidsmarkt, talent schaars zal worden. Goede werknemers tevreden én binnen de organisatie houden zal een steeds belangrijker uitdaging worden.

Dat vergt onder andere vaardigheden op het vlak van voeren van loopbaangesprekken. Maar ook een antwoord op de vraag of je als leidinggevende je medewerkers moet ondersteunen bij het in handen nemen van hun loopbaan, en zo ja, hoe je dit dan best aanpakt? Stimuleer je zelfsturing en ondernemerschap in jouw team (en de organisatie)? Dit webinar brengt je alvast enkele inzichten bij en gaat de discussie hierover aan.

 

Voor wie is het webinar bedoeld?

Dit webinar is bedoeld voor al wie nu of in de toekomst zelf loopbaangesprekken zal moeten voeren of begeleiden: leidinggevenden, HR personeel, loopbaancoaches, interne vertrouwenspersonen,…

 

Wat mag je verwachten?

Dit webinar heeft als doelstelling om een breder kader aan te reiken over het voeren van loopbaangesprekken en een aantal praktische tools/oefeningen die je tijdens die gesprekken kan gebruiken.

 

Thema’s die aan bod komen:

• Wat is een loopbaangesprek en hoe verhoudt zich dit tot de HR cyclus? Wat is jouw rol hierin?

• Wanneer moet een loopbaangesprek gevoerd worden?

◦ Signalen die erop wijzen dat een loopbaangesprek op zijn plaats is

• Wat zijn de randvoorwaarden voor een goed loopbaangesprek?

◦ Basishouding 

◦ Goede en minder goede vraagtechnieken

◦ Omgeving en context

◦ Cultuur en structuur van de organisatie

• Welke thema’s kunnen aan bod komen in een loopbaangesprek?

• Concrete oefeningen en tools die je kan gebruiken tijdens het gesprek of als voorbereiding kan meegeven

◦ sjablonen en opdrachten worden ter beschikking gesteld na afloop van het webinar

◦ Loopbaanankers van Schein

◦ Techniek van jobcrafting

◦ …

• Opvolging en verankering van een loopbaangesprek

• Concrete praktijkvoorbeelden van loopbaanvragen en een mogelijke aanpak

 

Wie kan dit webinar (kosteloos) volgen ?

 

Het webinar kan kosteloos gevolgd worden door werknemers uit volgende sectoren : metaalverwerkende en technologische industrie (PC 209), chemische sector (PC 116 of 207), confectiesector (PC 215 of  PC 109), erkende controleorganismen (PC 219), textielsector (PC 120 of 214).

Voor deelnemers uit de voedingshandel (PC 119), voedingsindustrie (PC 118 of 220), de audiovisuele sector (PC 227), de filmproductie (PSC 303.01) kan een beperkt inschrijvingsgeld aangerekend worden. Informeer bij het vormingsfonds Alimento of Mediarte.

 

Het inschrijvingsgeld voor deelnemers uit andere sectoren dan deze hierboven vermeld bedraagt 125 euro.

 

Docent Helen Goovaerts

De mens in de organisatie: dat is het overkoepelende thema, waar Helen Goovaerts zich dagelijks voor inzet als arbeids- en organisatiepsycholoog. Geboeid door menselijke interacties begeleidt ze zowel individuen als groepen op weg naar succesvol samen-werken. Welzijn op de werkvloer is voor haar prioriteit nummer één.

Vragen waar zij zich met veel passie over buigt, zijn: ‘Hoe kan je je talenten optimaal inzetten?’, ‘Hoe krijg je controle over je eigen loopbaan?’, ‘Hoe kan je als organisatie of leidinggevende een klimaat creëren waar werknemers zich gelukkig voelen?’

Waar krijgt Helen zelf energie van? Door te ervaren dat mensen hun persoonlijke en teamdoelen bereiken door nét dat klein duwtje in de rug.

En natuurlijk: door het fijne samenwerken met collega’s!

Helen werkt als trainer-coach bij Obelisk, trainings- en adviescentrum. Zij richtte daar de dienst Loopbaanontwikkeling op, waarbij zij samen met haar team klanten begeleidt bij concrete loopbaanvraagstukken.

donderdag

29

november 2018

Dit webinar heeft al plaatsgevonden, u dient ingelogd te zijn om het terug te bekijken.

powered by Online Seminar