Webinar overzicht Hulp nodig

Culturele verschillen op de werkvloer.

Een verrijking, maar ook een uitdaging ... !
Culturele verschillen op de werkvloer.

Werk je als medewerker of leidinggevende in een bedrijf of een organisatie met een divers personeelsbestand, bestaande uit verschillende nationaliteiten, culturen en godsdiensten? Dat kan zeer verrijkend zijn, maar het is soms ook een uitdaging.

De realiteit leert ons dat verschillen tussen mensen ook meningsverschillen, interpretaties, misverstanden en soms wederzijdse vooroordelen met zich kunnen meebrengen.  De onbevooroordeelde mens bestaat nu eenmaal niet.

Maar hoe ga je dan met deze verschillen het best om als professional? Daar gaan we graag op in tijdens dit webinar.

 

Voor wie is dit webinar bedoeld?

Deze webinaropleiding richt zich tot iedereen die leiding geeft en/of samenwerkt met mensen van verschillende culturen, talen, origines en godsdiensten.

(Diversiteit op basis van leeftijd of  geslacht vormt niet de focus van dit webinar).

 

Wat mag je verwachten?

Tijdens het webinar gaan we samen op zoek naar een  adequate manier om als professional om te gaan met deze diversiteit op de werkvloer.

Het samenwerken met en het managen van een divers samengestelde ploeg betekent soms grenzen verleggen, opdat elke medewerker zich minimaal gerespecteerd zou voelen in zijn/haar eigenheid. Maar anderzijds ook duidelijk grenzen durven stellen opdat we op basis van een goede verstandhouding en met wederzijds respect zouden kunnen samenwerken.

Hoe breng je zon boodschap het best over en hoe zorg je ervoor dat dit ook in de praktijk werkbaar is? Wat is de meerwaarde van het werken met een divers samengestelde ploeg en/of divers klantenbestand en met welke mogelijke valkuilen moet je rekening houden?

 

Dit webinar bezorgt je meer kennis over diversiteit en interculturaliteit en over de impact hiervan op een werk- en klantgerichte situatie. Zo kan je competenties ontwikkelen om interacties tussen de verschillende medewerkers beter in te schatten en eventuele spanningsvelden op een professionele manier te benaderen.

 

Wie kan dit webinar (kosteloos) volgen ?

Het webinar kan kosteloos gevolgd worden door werknemers uit volgende sectoren : metaalverwerkende en technologische industrie (PC 209), chemische sector (PC 116 of 207), confectiesector (PC 215 of  PC 109), erkende controleorganismen (PC 219), textielsector (PC 120 of 214).

Voor deelnemers uit de voedingshandel (PC 119), voedingsindustrie (PC 118 of 220), de audiovisuele sector (PC 227), de filmproductie (PSC 303.01) kan een beperkt inschrijvingsgeld aangerekend worden. Informeer bij het vormingsfonds Alimento of Mediarte.

Het inschrijvingsgeld voor deelnemers uit andere sectoren dan deze hierboven vermeld bedraagt 125 euro.

 

Docent : Houssein BOUKHRISS

Houssein Boukhriss weet waar hij het over heeft wanneer hij in gesprek gaat over de uitdagingen van een diverse werkvloer. 

Van opleiding is hij maatschappelijk werker (richting Samenlevingsopbouw).  Hij was 13 jaar lang werkzaam bij het Koninklijk Commissariaat voor het Migrantenbeleid en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding als adviseur en als coördinator van de vormingsdienst (1989-2002).

Hij is als gastdocent-trainer verbonden geweest aan de Nederlandse Politie Academie voor de vakken Sociologie en Pluriformiteit (opleiding voor leidinggevenden op operationeel niveau 1996-2002) en aan de Karel de Grote Hogeschool Antwerpen voor de opleiding Diversiteitsmanagement (2000-2002).

Sinds 1997 is hij zaakvoerder en trainer-consultant van TRACE bvba.

Hij heeft al meer dan 30 jaar ervaring in het geven van trainingen binnen de  domeinen van diversiteitsmanagement, teamcoaching en groepsdynamica, interculturele communicatie, conflicthantering en leadership, zowel voor de privé-sector, de socio-culturele sector als voor overheidsdiensten.

donderdag

15

november 2018

Dit webinar heeft al plaatsgevonden, u dient ingelogd te zijn om het terug te bekijken.

powered by OnlineSeminar