Terug Hulp nodig

Wanneer plagen pijn gaat doen ...

Preventie en bestrijden van pesten op de werkvloer.
Wanneer plagen pijn gaat doen ...

Ongewenst gedrag is meer dan pesten alleen. In deze tijden van #metoo is het wel duidelijk geworden dat bepaalde pittige opmerkingen of aanrakingen niet meer gewenst zijn. Maar ook geweld op het werk blijft voorkomen, zowel fysiek als verbaal.

 

Pesterijen kunnen gericht zijn op iemand zijn/haar werk: de beoordeling, de taakverdeling, het beheer van de carrièreloop, communicatie of strafbare inbreuken. Maar pesterijen kunnen ook erg persoonlijk gericht zijn ( verbaal, fysiek of non-verbaal) en dat zowel vertikaal door de overste, horizontaal door collega’s of door derden. Zijn er mensen meer vatbaar voor pesterijen? Ja. En ook de pester kunnen we in vier groepen indelen: de meerdere, de beschermde, de onmisbare en de groep.

 

Het webinar wil niet alleen ingaan op de pester en de gepeste, maar ook inzoemen wat een bedrijf kan doen om pestgedrag te vermijden of te stoppen: opstellen van interne procedures, preventieadviseur aanstellen, vertrouwenspersoon aanstellen (en wat dan de rol van de vertrouwenspersoon moet zijn bij pestgedrag) , risico-analyse opstellen, incidentieanalyse maken, infoverspreiding en opleiding van de werknemers. Dat laatste is belangrijk om collega’s te leren hoe ze moeten optreden wanneer ze pestgedrag zien en wat de gepeste zelf kan doen. Maar ook een bedrijf kan pestgedrag vermijden een duidelijke beleidsverklaring, breder draagvlak, gezonde bedrijfscultuur, welzijnskwaliteit, teamspirit en brede bekendheid van de mogelijke stappen bij pestgedrag

 

Voor wie is dit webinar bedoeld?

Dit webinar richt zich tot iedereen die binnen een bedrijf of organisatie te maken krijgt met (preventie van) pesten bij medewerkers. Dit kunnen leidinggevenden zijn en HR-medewerkers, maar even goed werknemers.  Ook deze laatsten kunnen immers in dit webinar op een efficiënte manier leren hoe ze best omgaan met collega’s die gepest worden of met de pester zelf.

 

Wat mag je verwachten ?

Op het einde van de presentatie weet je:

  • wat precies “ongewenst gedrag” is en wat het niet is: geweld op het werk, pesterijen op het werk en ongewenst seksueel gedrag

  • de soorten van pestgedrag, zowel op de persoon als op zijn/haar werk

  • meer over de richting van pestgedrag

  • Inzicht over het profiel van de gepeste en de pester

  • wat het bedrijf kan doen in geval van pestgedrag

  • wat collega’s kunnen doen in geval van pestgedrag

  • wat de gepeste kan doen in geval van pestgedrag

     

Wie kan dit webinar (kosteloos) volgen ?

Het webinar kan kosteloos gevolgd worden door werknemers uit volgende sectoren : metaalverwerkende en technologische industrie (PC 209), chemische sector (PC 116 of 207), confectiesector (PC 215 of  PC 109), erkende controleorganismen (PC 219), textielsector (PC 120 of 214).

Voor deelnemers uit de voedingshandel (PC 119), voedingsindustrie (PC 118 of 220), de audiovisuele sector (PC 227), de filmproductie (PSC 303.01) kan een beperkt inschrijvingsgeld aangerekend worden. Informeer bij het vormingsfonds Alimento of Mediarte.

Het inschrijvingsgeld voor deelnemers uit andere sectoren dan deze hierboven vermeld bedraagt 125 euro.

 

Docent : Mieke Mievis

Mieke Mievis is al heel haar leven gepassioneerd door mensen en relaties.  En ze doet ook iets met die passie. Dat merk je aan de vele opdrachten, die ze opneemt.  Ze is van opleiding (relatie)therapeute en seksuologe en runt een Therapeutisch Centrum met 12 medewerkers.

Sinds enige tijd is ze ook actief als zelfstandig trainer-consultant bij het Obelisk-netwerk.  Zo was ze betrokken bij opleidingsprojecten in verschillende organisaties en sectoren (Belfius, AG Insurance, Accerto, T-groep, Pauwels,..) Ze legt zich in deze trainingen en coaching toe op o.a. het opbouwen aan mentale veerkracht, het vermijden van burnout, timemanagement en communicatietraining.  Pesten is een problematiek, waar Mieke in haar praktijk als therapeute regelmatig mee geconfronteerd wordt en die vaak aanleiding kan zijn voor het uitvallen van een werknemer. Ze heeft er een duidelijke visie op en deelt in dit webinar graag haar inzichten en ervaring.

donderdag

18

oktober 2018

Dit webinar heeft al plaatsgevonden, u dient ingelogd te zijn om het terug te bekijken.

powered by OnlineSeminar